b e H A N G E N /  b e S T A A N  /  @ /  G e r t  v a n  O o r t m e r s s e n


T H E A T E R
 In een verduisterde ruimte staat een Griekse zwart-figurige vaas op een donkere sokkel. De vaas is groot, ongeveer een meter hoog. Ondanks een reconstructie zijn de barsten in het oppervlak nog goed zichtbaar. Het lijkt alsof de toeschouwer de schatkamer van een museum binnenkomt, waar het topstuk van de verzameling in al zijn pracht bewonderd kan worden.

Toch is de voorstelling van vechtende amazones niet op alle plaatsen even scherp. Het is alsof een kleurenfoto onzorgvuldig werd afgedrukt op de buitenkant. Ook is het vervreemdend dat de vaas van binnenuit lichtgevend lijkt, bijna zelfs immaterieel wordt.  
Dan blijken er vanuit vier richtingen lichtbundels de vaas te beschijnen. Wie zich tussen één van de bundels en de vaas begeeft, zal merken dat het beeld plotseling gedeeltelijk verdwijnt, de vaas op sommige plaatsen donker wordt en zijn voorstelling verliest.

De vaas is niet echt, maar een vergrote kopie in wit gips van een origineel dat zich ergens anders bevindt. De barsten in het oppervlak, de voorstelling van vechtende amazones; het zijn projecties van vier dia’s.  
De vorm en de afbeelding die bij het origineel een vanzelfsprekend geheel vormen zijn hier uit elkaar getrokken. Ze zijn in een gemankeerde, tijdelijke (re-)constructie tot een illusie samengesmolten.

Bij deze installatie van Van Oortmerssen kijkt de toeschouwer niet meer als relatieve buitenstaander tegen het werk aan. Dit is wel het geval bij eerdere wandbeelden, waarin onder andere lijstfragmenten ten opzichte van de directe omgeving een belangrijke rol spelen. Nu strekt het beeld zich uit tot een hele ruimte. De toeschouwer moet deze ruimte betreden, hij wordt erdoor omringd.  
Het beeld is door de lichtprojecties niet alleen fysiek een tijdelijke constructie. Ook de handelingen en het kijkgedrag van de toeschouwers veroorzaken continue veranderingen. Dit zijn veranderingen in de tijd. De toeschouwer ontkomt er niet aan het beeld te manipuleren. De tijd, tastbaar geworden door de handelingen van de toeschouwers, maakt de illusie van de vaas tot interactief theater.

zie ook: beeldverwerking / deconstructie reconstructie / de tentoonstelling als beeld / het permanent onvoltooide kunstwerk / in het kader van de lijst / origineel en reproduktie / suggested reconstructions / suggested reconstruction #1 / verval, vervallen, vervalst / virtual illusion / wandbeelden

UIT

B H / B S / @ / G V / T H T R