b e H A N G E N /  b e S T A A N  /  @ /  G e r t  v a n  O o r t m e r s s e n


D E C O N S T R U C T I E  R E C O N S T R U C T I E
  Gedurende een aantal jaren tonen bijna alle werken van Van Oortmerssen de vorm van een gekanteld vierkant. Ze zijn even groot en hebben curven als compositie-element. Op een gegeven moment worden de curven breuklijnen en valt het vierkant langzaam maar zeker uit elkaar. Er ontstaat een onvermoed scala aan mogelijkheden, maar ook een dilemma: Van Oortmerssen kan de vorm van het vierkant niet meteen loslaten.

In eerste instantie ontbreekt er uit de vierkanten een klein deel. Uiteindelijk hebben de panelen nog maar één rechte zijde.
Het zwaartepunt ligt op de grens van wat zich binnen en buiten het beeld bevindt. Het beeldend onderzoek borduurt voort op de vroegere waaiervormige werken. Toch is er een groot verschil met de waaiers; Van Oortmerssen doet ingrepen op de wand. Er verschijnen potloodlijnen op de muur om een ontbrekende grens van het vierkant aan te vullen. Of de wand wordt beschilderd op de plaats waar binnen het vierkant een gedeelte ontbreekt. Van Oortmerssen ziet deze ingrepen als onderdeel van het werk.
Zoals een schilderijlijst een overgangsgebied kan vormen tussen voorstelling en wand, zo krijgen de potloodlijnen en de geschilderde vlakken op de muur een vergelijkbare waarde, zij het in een bizarre, rudimentaire vorm.

Wanneer zo’n ‘gereconstrueerd’ beeld van de muur wordt genomen, dan bestaat het niet meer volgens de opvattingen van Van Oortmerssen.
Immers de potloodlijnen of beschildering blijven achter.
Hieruit blijkt dat niet alleen de potloodlijn, maar ook de wand onderdeel van het beeld uitmaakt. De wand als drager van de potloodlijnen is onbedoeld een passepartout geworden.

Als Van Oortmerssen zich de vraag stelt op welke basis de definitie van ‘het schilderij’ zou kunnen worden geformuleerd, of waar de letterlijke begrenzing van ‘het schilderij’ zich zou kunnen bevinden, dan lijkt mogelijk hier een aanknopingspunt te zijn gevonden: het schilderij-beeld is in werken als gebroken met scherven of bronze, male or female? (suggested reconstruction) #2 voor zijn bestaan afhankelijk van plaatsing op de wand. Wordt zo’n werk van de muur gehaald dan kan het slechts weer ‘tot leven worden gebracht’ door middel van een reconstructie met ingrepen op de muur. Bovendien krijgen de beschilderde panelen bij ontbreken van een omringende muur het karakter van tafelbladen; de illusoire lading die ze hebben op de wand, verdwijnt. Dit geeft aan dat de wand een essentiële plaats is voor een beeld om ‘schilderij’ te kunnen zijn.

zie ook: beeldverwerking / bronze, male or female? (suggested reconstruction) #2 / constructie / gebroken met scherven / gekantelde vierkanten / het permanent onvoltooide kunstwerk / in het kader van de lijst / suggested reconstructions / theater / wandbeelden

UIT

B H / B S / @ / G V / D C N S T R C T R C N S T R C T