b e H A N G E N /  b e S T A A N  /  @ /  G e r t  v a n  O o r t m e r s s e n


C O N S T R U C T I E
 In de drie jaren vanaf 1990 maakt Van Oortmerssen monumentale en barokke werken. Het illusoire en intieme karakter, aanwezig in zijn eerdere wandbeelden, is dan verdwenen. De nieuwe beelden zijn samenstellingen, ontstaan uit de fragmenten van uiteengevallen vierkanten. Alle fragmenten hebben tenminste één rechte zijde.
De contouren van deze samengestelden zijn scherp en dwingend. Ze eisen een groot deel van hun directe omgeving voor zich op. Het reliëf vormde in de gekantelde vierkanten uit de tijd ervoor nog een belangrijk element. Dit reliëf verdwijnt en in de voorstelling of ‘huid’ van de wand- beelden is de aandacht nu volledig gericht op het imiteren van marmerstructuren en eigentijdse laminaten.
De samengestelde werken zijn niet langer latent illusoire vensters, zoals in vroeger werk van Van Oortmerssen. Het zijn harde, materiële tekens geworden. Er ontstaat een grote serie waarin bizarre contouren samengaan met ongemakkelijke kleurencombinaties en verstilde kleurvelden.

De schilderijlijst als overgangsgebied tussen voorstelling en wand was in eerder werk nog rudimentair aanwezig in de vorm van ijle potloodlijnen. Deze lijnen vinden we niet terug bij de samengestelden en daarmee lijkt ook het overgangsgebied tussen voorstelling en wand te vervallen. Maar er zijn samengestelde wandbeelden waarin egaal witte panelen voorkomen. De witte panelen steken contrasterend af bij de andere veelkleurige panelen in een dergelijk werk. Ervan uitgaand dat deze beelden gewoonlijk op een witte achtergrond zullen hangen, kan in het witte paneel opnieuw een overgangsgebied ontstaan tussen beeld en omgeving, vergelijkbaar met de rol van een schilderijlijst.
Het lijkt alsof de lijst als overgangsgebied nog steeds latent aanwezig is en afhankelijk van de context gestalte krijgt.

zie ook: deconstructie reconstructie / het permanent onvoltooide kunstwerk / in het kader van de lijst / misfire; secondary burned / origineel en reproduktie / outcurving rim, no traces of lip (uncomplemented) / solid foot / suggested reconstructions / theater / virtual illusion / wall / wandbeelden

UIT

B H / B S / @ / G V / C N S T R C T