b e H A N G E N /  b e S T A A N  /  @ /  G e r t  v a n  O o r t m e r s s e n


G E K A N T E L D E  V I E R K A N T E N
 In het werk van Van Oortmerssen ontstaan in 1988 de eerste gekantelde vierkanten. Ze dienen als drager voor composities die worden gebaseerd op vier curven tussen de tegenoverliggende hoeken. De curven herinneren aan de waaiervormen uit de periode ervoor, evenals de beschilderde zijkanten, waarvan de dikte na verloop van tijd zelfs toeneemt. De lijst als beeldelement verdwijnt echter geleidelijk.

Het spanningsveld tussen voorstelling, lijst en wand dat aanwezig is in de waaiers, maakt plaats voor een spanning tussen rechte en gebogen lijnen binnen het vierkant. Bij de waaiers domineerde een naar buiten gerichte beweging, waardoor de omgeving een bijdrage vormde in het beeld. Bij de vierkanten bevindt het aandachtspunt zich vooral binnen de grenzen van het paneel.
De vlakken die ontstaan door de snijdende curven zijn dikwijls bedekt met organisch materiaal, glasfragmenten of scherven van aardewerk. De reliŽfs van deze materialen zijn uiterst kwetsbaar. Vaak is de toplaag opgebouwd uit nauwelijks gebonden pigmentpoeder van een intense kleur.

Vergelijken we de waaiervormen met de vierkanten, dan blijkt dat ruimtelijkheid zich in de vierkanten minder eenduidig voordoet dan in de waaiers. De tastbare ruimte die in de waaiers overheerst omdat lijst en wand de boventoon voeren, krijgt in de vierkanten een gelijkwaardige maar tegengestelde component: de suggestie van ruimte. De curven zijn te beschouwen als abstracties of rudimenten van een horizon of coulisse-landschap. Hiermee verwijzen de wandbeelden naar de composities van 17de eeuwse landschapsschilderijen.

De confrontatie tussen de materiŽle en illusoire ruimtelijkheid geeft de werken een meerduidig karakter. Hun identiteit zweeft tussen verschillende standpunten en lijkt niet vast te liggen. Vanuit die gedachte zijn de beelden eigenlijk nooit af. In het latere werk van Van Oortmerssen vinden we beelden die zelfs in materieel opzicht niet voltooid zijn.  

zie ook: Bild / deconstructie reconstructie / die gescheiterte Hoffnung / het permanent onvoltooide kunstwerk / in het kader van de lijst / op de rand: tussen sculptuur en schilderij / suggested reconstructions / wandbeelden

UIT

B H / B S / @ / G V / G K N T L D V R K N T N