b e H A N G E N /  b e S T A A N  /  @ /  G e r t  v a n  O o r t m e r s s e n


D I E  G E S C H E I T E R T E  H O F F N U N G

1988  / 70,5  x 70,5 x 7 cm / acrylverf op paneel, assemblage van keramiekfragmenten, folie, inkt en lakverf

 


zie ook: Bild / gekantelde vierkanten / verval, vervallen, vervalst

UIT

B H / B S / @ / G V / D G S C H T R T H F F N N G