b e H A N G E N /  b e S T A A N  /  @ /  G e r t  v a n  O o r t m e r s s e n


B R I E F  AAN  M A R I S  # ( O R N A M E N T  U N D  V E R B R E C H E N )

1989  / 62,5 x 62,5 x 8 cm / acrylverf op paneel, lijstfragment

 

 

zie ook: brief aan Maris #1 / in het kader van de lijst / wandbeelden

UIT

B H / B S / @ / G V / B R F N M R S 3