b e H A N G E N /  b e S T A A N  /  @ /  G e r t  v a n  O o r t m e r s s e n


I T  W A S  T H E  L A N D S C A P E  T H A T  M A D E  M E  M A K E  T H E  F R A M E .  I T  I S  N O T  M U C H  B U T  I  S A W  T H I S  I N  I T .
( B R I E F  A A N  M A R I S )

1992  / 18  x 102,5 x 10,5 cm / acrylverf op paneel

 


zie ook: een blik naar het zuiden, het bekleden van stilte (brief aan Maris) / op de rand: tussen sculptuur en schilderij

UIT

B H / B S / @ / G V / T W S T H L N D S C P T H T M D M M K T H F R M T S N T M C H B T S W T H S N T